Ξήλωμα της Παλαιάς Κουπαστής

Η κουπαστή της "Φανερωμένης" έχει ξηλωθεί και έχουν αποκαλυφθεί οι νομείς.

Ν. Σαλαμίνα, Φεβρουάριος 2000

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Η κουπαστή της "Φανερωμένης" έχει ξηλωθεί και έχουν αποκαλυφθεί οι νομείς.

Ν. Σαλαμίνα, Φεβρουάριος 2000

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

 

 

Απομεινάρια της παλιάς κουπαστής.

Ν. Σαλαμίνα, Φεβρουάριος 2000

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Απομεινάρια της παλιάς κουπαστής.

Ν. Σαλαμίνα, Φεβρουάριος 2000

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Απομεινάρια της παλιάς κουπαστής.

Ν. Σαλαμίνα, Φεβρουάριος 2000

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)