Το Πρώτο Στάδιο της Αποκατάστασης της "Φανερωμένης"...

H “Φανερωμένη” στα βάζα, ανελκύεται στο ναυπηγείο Χαλκίτη αμέσως μετά την αγορά της.

Πέραμα, Μάρτιος 1987

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

Έχει δοθεί φωτιά στο κουφάρι.

Πέραμα, Μάρτιος 1987

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Η διαδικασία της φωτιάς έχει ολοκληρωθεί.

Πέραμα, Μάρτιος 1987

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Λεπτομέρεια.

Πέραμα, Μάρτιος 1987

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Η παλιά γέφυρα έχει ήδη ξηλωθεί. Διακρίνονται ο Κοσμάς Μυτακίδης, ο Bill Nady και ο Θανάσης Δρίτσουλας.

Πέραμα, Μάρτιος 1987

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Η μεγάλη τρίφτερη προπέλα της “Φανερωμένης”, διαμέτρου 105cm!

Πέραμα, Μάρτιος 1987

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Η τρίφτερη προπέλα της “Φανερωμένης”. Διακρίνεται ο λογότυπος της “KELVIN”.

Πέραμα, Μάρτιος 1987

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Η “Φανερωμένη” στο στάδιο του μινιόστοκου.

Πέραμα, Μάρτιος 1987

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Λεπτομέρεια του στοκαρίσματος.

Πέραμα, Μάρτιος 1987

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Η “Φανερωμένη” στο στάδιο του μινιόστοκου.

Πέραμα, Μάρτιος 1987

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Μινιόστοκος σε πιο προχωρημένο στάδιο.

Πέραμα, Μάρτιος 1987

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Έχει ολοκληρωθεί το πρώτο στάδιο του μινιόστοκου, το σκάφος έχει βαφτεί μπλέ και προχωράει το δεύτερο στάδιο στοκαρίσματος.

Πέραμα, Μάρτιος 1987

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Συνεχίζεται το δεύτερο στάδιο στοκαρίσματος.

Πέραμα, Μάρτιος 1987

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Λεπτομέρεια.

Πέραμα, Μάρτιος 1987

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Σταδιακά προχωράει η βαφή του σκάφους.

Πέραμα, Μάρτιος 1987

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Η βαφή έχει πλέον ολοκληρωθεί.

Πέραμα, Μάρτιος 1987

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Λεπτομέρεια.

Πέραμα, Μάρτιος 1987

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Το σκάφος έτοιμο, βαμμένο, πριν τοποθετηθεί στα βάζα..

Πέραμα, Μάρτιος 1987

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Η “Φανερωμένη” βρίσκεται στα βάζα έτοιμη για την καθέλκυση.

Πέραμα, Μάρτιος 1987

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Εικόνα από την πρύμνη.

Πέραμα, Μάρτιος 1987

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Το σκάφος στα βάζα και ο μηχανικός κύριος Αντώνης Μπεκατώρος σε ετοιμότητα.

Πέραμα, Μάρτιος 1987

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Όλα έτοιμα πλέον για την καθέλκυση!

Πέραμα, Μάρτιος 1987

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Τα ανόδια και αυτά στη θέση τους.

Πέραμα, Μάρτιος 1987

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Η “Φανερωμένη” επιτέλους και πάλι στη θάλασσα!

Πέραμα, Μάρτιος 1987

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)