Θανάσης Δρίτσουλας

 

Ο Θανάσης Δρίτσουλας στην πλώρη της “Φανερωμένης” που μόλις έχει ανελκυστεί στο ναυπηγείο Χαλκίτη μετά την αγορά της.

Πέραμα, Μάρτιος 1987

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Ο Θανάσης Δρίτσουλας στο εργαστήριο του μάστρο-Πάχου.

Πέραμα, Απρίλιος 1987

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

Ο Θανάσης Δρίτσουλας ήταν για πολλά χρόνια συνεργάτης μου επαγγελματικά. Έχει πολλές γνώσεις γύρω από τα καΐκια και συνετέλεσε καταλυτικά στην απόφασή μου για την αγορά της “Φανερωμένης”. Επίσης, βοήθησε καθοριστικά καθ’ όλο το διάστημα της αποκατάστασης. Ακόμα και σήμερα πολλές φορές τον συμβουλεύομαι. Τον Θανάση τον αγαπώ, τον εκτιμώ και μας δένει μακροχρόνια φιλία.