Σκούνα

(Επιδρομίς – Λόβερ, δικάταρτο ιστιοφόρο)

Σκούνα (από την Αγγλική λέξη schooner) είναι ένα ιστιοφόρο με δυο κατάρτια (ενίοτε και περισσότερα) από τα οποία το πρυμνιό κατάρτι είναι λίγο ψηλότερο από το πλωριό. Στην παραδοσιακή εκδοχή του, τα κύρια πανιά είναι ιστιοφορίας Ράντας (Gaff-rigged). Η Ράντα είναι ένα παραδοσιακό τραπεζοειδές (τετράπλευρο) πανί - όχι όμως τετράγωνο - όπως στο κατωτέρω σχέδιο:

 

Σχέδιο : Ελίνα Ντάλλας

 

Η μια κάθετη πλευρά αυτού του πανιού (η δεξιά στο σχεδιάκι) είναι δεμένη στο κατάρτι. Η άνω πλευρά του είναι δεμένη στο πίκι και το κάτω μέρος του πανιού είναι δεμένο στην μάτσα (ράντα η μπούμα). Για να γίνει πιο κατανοητό, δείτε το επόμενο σχέδιο:

 

Η “Φανερωμένη” με ιστιοφορία σκούνας.

1. Πρυμνιό κατάρτι
2. Πλωριό κατάρτι
3. Πρυμνιά μάτσα
4. Πλωριά μάτσα
5. Πρυμνιό πίκι
6. Πλωριό πίκι
7. Αράπης
8. Μπαστούνι

Αρχικό σχέδιο Κώστα Δαμιανίδη
Τροποποίηση σχεδίου Ελίνα Ντάλλας