Η Ρίψη των Κορμών στη Θάλασσα

Ένας από τους κορμούς σύρεται στη γλίστρα της 4ης Μαρίνας Γλυφάδας. Σημείωση: Ο κορμός έχει τέτοιο βάρος, που και μόνο για να συρθεί χρειάζεται προσπάθεια οκτώ ανθρώπων.

Γλυφάδα, Ιανουάριος 1988

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)
Ο κορμός έχει σχεδόν συρθεί στη θάλασσα.

Γλυφάδα, Ιανουάριος 1988

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)
Οι κορμοί επιπλέουν στη θάλασσα δεμένοι.

Γλυφάδα, Ιανουάριος 1988

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)
Οι κορμοί επιπλέουν στη θάλασσα δεμένοι.

Γλυφάδα, Ιανουάριος 1988

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)