Πέραμα

Μια έγκυρη περιγραφή του παραδοσιακού σκάφους τύπου “Πέραμα” θεωρώ ότι έχει αποδοθεί στο βιβλίο: «ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΙΣΤΙΟΦΟΡΑ ΚΑΙΚΙΑ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ» των Κώστα Δαμιανίδη και Τάσου Λεοντίδη (ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ 1992).

Για αυτό τον λόγο, αντί άλλης περιγραφής, κατωτέρω παραθέτω σχετικό απόσπασμα από το ανωτέρω βιβλίο (σελ. 21-26). Συμπληρωματικά, μπορείτε να επισκεφθείτε την ενδιαφέρουσα ιστοσελίδα του “Ναυτότοπου” στους ακόλουθους συνδέσμους:

Το Πέραμα

Μοντέλα Παραδοσιακών Σκαριών