Παλιό Σπιράγιο και Κατάρτι

Το παλιό σπιράγιο έχει ήδη αφαιρεθεί και ο μάστρο-Πάχος μελετάει πόσο θα πρέπει να μεγαλώσει το άνοιγμα του παλιού αμπαριού, προκειμένου να αποφασίσουμε τις διαστάσεις που θα έχει το νέο σπιράγιο ούτως ώστε να κοπεί αναλόγως μέρος του καταστρώματος.

Γλυφάδα, Φθινόπωρο 1987

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

Συμμετέχει και ο Γιώργος Παπαστεφάνου.

Γλυφάδα, Φθινόπωρο 1987

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Αφαιρείται το παλιό κουβούσι.

Γλυφάδα, Φθινόπωρο 1987

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Ο Γιώργος Παπαστεφάνου κόβει με ηλεκτρικό πριόνι το παλιό κουβούσι.

Γλυφάδα, Φθινόπωρο 1987

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Ένα μέρος του καταστρώματος έχει πλέον αφαιρεθεί.

Γλυφάδα, Φθινόπωρο 1987

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Ο Γιώργος Παπαστεφάνου συνεχίζει να κόβει με ηλεκτρικό πριόνι μέρος του καταστρώματος.

Γλυφάδα, Φθινόπωρο 1987

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Η απαιτούμενη αφαίρεση του καταστρώματος έχει ολοκληρωθεί.

Γλυφάδα, Φθινόπωρο 1987

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Το παλιό κατάρτι στο κέντρο, χωρίς κατάστρωμα γύρω του.

Γλυφάδα, Φθινόπωρο 1987

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Ο Γιώργος Παπαστεφάνου μετράει με ακρίβεια προκειμένου να ξεκινήσει η κατασκευή του νέου κουβουσιού.

Γλυφάδα, Φθινόπωρο 1987

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Το κατάρτι χωρίς κατάστρωμα γύρω του.

Γλυφάδα, Φθινόπωρο 1987

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Φαίνεται όλο το άνοιγμα που δημιουργήθηκε για την κατασκευή του νέου σπιράγιου.

Γλυφάδα, Φθινόπωρο 1987

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Κατασκευάζεται νέο κουβούσι.

Γλυφάδα, Φθινόπωρο 1987

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Το νέο κουβούσι έχει ολοκληρωθεί.

Γλυφάδα, Φθινόπωρο 1987

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Παράλληλα, στο εσωτερικό του κήτους προχωρούν οι εργασίες συντήρησης.

Γλυφάδα, Φθινόπωρο 1987

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Τοποθετούνται πηχάκια προκειμένου να φανεί και να αποφασιστεί πως θα γίνει η εσωτερική διαρρύθμιση του χώρου.

Γλυφάδα, Φθινόπωρο 1987

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Άλλη φωτογραφία με πηχάκια για να οριστεί η εσωτερική διαρρύθμιση του χώρου.

Γλυφάδα, Φθινόπωρο 1987

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Έχει φθάσει για τοποθέτηση η νέα ανοξείδωτη δεξαμενή πετρελαίου η οποία κατασκευάστηκε από το Μηχανουργείο “ΔΕΛΦΙΝΙΑ”.

Γλυφάδα, Φθινόπωρο 1987

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Όλο το εσωτερικό του σκάφους καίγεται προκειμένου να αφαιρεθούν τα παλαιά χρώματα.

Γλυφάδα, Φθινόπωρο 1987

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Η διαδικασία της φωτιάς συνεχίζεται...

Γλυφάδα, Φθινόπωρο 1987

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Μετά την φωτιά ακολουθεί βάψιμο με μίνιο.

Σημείωση: το μίνιο δεν είναι αγορασμένο έτοιμο, αλλά παρασκευασμένο από τον Θανάση Δρίτσουλα με λινέλαιο, σκόνη μινίου Λαυρίου και άλλα υλικά.

Γλυφάδα, Φθινόπωρο 1987

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Βάψιμο του εσωτερικού με μίνιο.

Γλυφάδα, Φθινόπωρο 1987

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Τοποθέτηση της νέας ανοξείδωτης δεξαμενής πετρελαίου.

Γλυφάδα, Φθινόπωρο 1987

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Το παλιό κατάρτι στην σκάντζα του λίγο πριν την αφαίρεση του.

Γλυφάδα, Φθινόπωρο 1987

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Ο γερανός ετοιμάζεται να σηκώσει το παλιό κατάρτι, προκειμένου αυτό να αφαιρεθεί.

Γλυφάδα, Φθινόπωρο 1987

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Ο Νικηφόρος επί το έργον...

Γλυφάδα, Φθινόπωρο 1987

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Το κατάρτι αρχίζει να σηκώνεται...

Γλυφάδα, Φθινόπωρο 1987

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Το κατάρτι έχει ήδη σηκωθεί.

Γλυφάδα, Φθινόπωρο 1987

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Το κατάρτι στον αέρα.

Γλυφάδα, Φθινόπωρο 1987

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Η σκάντζα χωρίς κατάρτι, λίγο μετά την αφαίρεσή του.

Γλυφάδα, Φθινόπωρο 1987

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Το παλιό κατάρτι μετά την αφαίρεσή του, ξεκουράζεται στον μώλο.

Γλυφάδα, Φθινόπωρο 1987

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Η “Φανερωμένη” χωρίς κατάρτι πλέον.

Γλυφάδα, Φθινόπωρο 1987

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)