Τα Όργανα της Φανερωμένης

 

Τα όργανα της KELVIN :
Α) Στροφόμετρο, μηχανικό.
Β) Πίεση λαδιού, μηχανής.
Γ) Πίεση λαδιού, Ρεβέρσα.
Δ) Θερμοκρασία μηχανής.
Ε) Αμπερόμετρο.

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Ο ηλεκτρικός πίνακας της “Φανερωμένης”.

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

1. Αυτόματος Πιλότος - Autohelm 7000
2. Ανεμόμετρο & Κατεύθυνση αέρος – Autohelm Wind
3. Δρομόμετρο & Βυθόμετρο – Autohelm Tridata

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

VHF Radio - Sailor RT 144

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Radar – Raytheon Pathfinder SL70

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

GPS/Chart Plotter - Magellan NAV 6500

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Navtex - NASA MARINE

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)