Νότης Μπίλιας

 

Ο Νότης Μπίλιας, στη σκιά της “Φανερωμένης” μαζί με τον Νίκο Τρυπερίνα.

Σαλαμίνα, Ναυπηγείο Κουπετώρη

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

Ο Νότης Μπίλιας, βοήθησε στο αρμάτωμα της “Φανερωμένης”. Ήταν ένας από τους τελευταίους παραδοσιακούς αρμαδώρους (ο τεχνίτης που ασχολείται με την αρματωσιά) και ήταν 85 ετών την εποχή που τοποθετήθηκαν τα κατάρτια και η αρματωσιά (ο εξαρτισμός ιστιοφόρου πλοίου) στην “Φανερωμένη” (Ιούλιος 1988). Ήταν ονομαστός αρμαδώρος που έχαιρε μεγάλης εκτίμησης και καταγόταν από την Σαλαμίνα. Δυστυχώς σήμερα δε βρίσκεται στη ζωή.