Μετατροπή του Πρυμίου Σπιραγίου

Το πρυμιό σπιράγιο όπως ήταν από την πρώτη κατασκευή του μέχρι τον Ιανουάριο του 1991.

Γλυφάδα, Ιανουάριος 1991

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

Το πρυμιό σπιράγιο έχει ξεβιδωθεί, εν συνεχεία έχει σηκωθεί και ακουμπήσει σε μεταλλικές βάσεις περιμένοντας τον γερανό για να το σηκώσει και το αφαιρέσει από το σκάφος.

Γλυφάδα, Ιανουάριος 1991

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Ο γερανός σηκώνει το σπιράγιο.

Γλυφάδα, Ιανουάριος 1991

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Ο γερανός έχει πλέον αφαιρέσει το σπιράγιο από το σκάφος. Εν συνεχεία μεταφέρεται στο εργαστήριο του μάστρο-Πάχου, για την επικείμενη μετατροπή του.

Γλυφάδα, Ιανουάριος 1991

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Το σπιράγιο στο εργαστήριο του μάστρο-Πάχου. Έχει ήδη κατασκευαστεί η απαιτούμενη προσθήκη.

Πέραμα, Απρίλιος 1991

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Ο μάστρο-Πάχος με το θαυματουργό σκεπάρνι του εργάζεται στο σπιράγιο.

Πέραμα, Απρίλιος 1991

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Έχουν κοπεί και αφαιρεθεί τρεις νταμπλάδες από την μια πλευρά του σπιράγιου, στην θέση των οποίων, πρόκειται να τοποθετηθούν παράθυρα.

Πέραμα, Απρίλιος 1991

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Από το μπροστινό μέρος του σπιράγιου θα αφαιρεθούν τέσσερις νταμπλάδες και θα τοποθετηθούν αντίστοιχα παράθυρα.

Πέραμα, Απρίλιος 1991

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Τα παράθυρα από την δεξιά πλευρά, στη θέση τους. Είναι ορειχάλκινα και έγινε ειδική παραγγελία στο μηχανουργείο του κυρίου Αράπογλου στον Πειραιά, που ειδικεύεται στις κατασκευές φινιστρινιών και παραθύρων πλοίων.

Πέραμα, Απρίλιος 1991

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Τα παράθυρα από το εσωτερικό του σπιράγιου.

Πέραμα, Απρίλιος 1991

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Όλα τα παράθυρα πλέον στη θέση τους.

Πέραμα, Απρίλιος 1991

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Το σπιράγιο στο εργαστήριο του μάστρο-Πάχου. Έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή και ακολουθεί το βάψιμο.

Πέραμα, Απρίλιος 1991

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

H μετασκευή και η βαφή του σπιράγιου έχει ολοκληρωθεί. Είναι έτοιμο πλέον να επιστρέψει στη “Φανερωμένη”.

Βούλα, Απρίλιος 1991

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Εσωτερική άποψη του σπιράγιου.

Βούλα, Απρίλιος 1991

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)