Η Μεταφορά των Κορμών στο Εργαστήριο του μαστρο-Πάχου..

Οι κορμοί έχουν μεταφερθεί με φορτηγό στο εργαστήριο του μάστρο-Πάχου.

Πέραμα, Ιούνιος 1988

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

Οι κορμοί έξω από το εργαστήριο του μάστρο-Πάχου.

Πέραμα, Ιούνιος 1988

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Ο γερανός σηκώνει τον πρώτο κορμό.

Πέραμα, Ιούνιος 1988

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Ο πρώτος κορμός στον αέρα.

Πέραμα, Ιούνιος 1988

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Ο πρώτος κορμός στην είσοδο του εργαστηρίου του μάστρο-Πάχου.

Πέραμα, Ιούνιος 1988

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Ο πρώτος κορμός βρίσκεται πλέον μέσα στο εργαστήριο του μάστρο-Πάχου.

Πέραμα, Ιούνιος 1988

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Η διαδικασία συνεχίζεται και με τους υπόλοιπους κορμούς.

Πέραμα, Ιούνιος 1988

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Άλλος ένας κορμός στο εργαστήριο του μάστρο-Πάχου.

Πέραμα, Ιούνιος 1988

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Η διαδικασία συνεχίζεται.

Πέραμα, Ιούνιος 1988

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Οι κορμοί στο εργαστήριο του μάστρο-Πάχου.

Πέραμα, Ιούνιος 1988

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Οι κορμοί περιμένουν τον μάστρο-Πάχο να αρχίσει να τους πελεκεί.

Πέραμα, Ιούνιος 1988

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)