Κώστας Α. Δαμιανίδης

Ο Κώστας Δαμιανίδης αποφοίτησε από την Αρχιτεκτονική σχολή του ΕΜΠ το 1984. Το 1990 έλαβε τον τίτλο του διδάκτορα υποστηρίζοντας την διατριβή του στο πανεπιστήμιο St. Andrews της Βρετανίας με θέμα «Ελληνική Παραδοσιακή Ναυπηγική».


Η εργασία αυτή μεταφράστηκε στα ελληνικά και εκδόθηκε το 1996 από το Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα της ΕΤΒΑ. Ο Κώστας Δαμιανίδης έχει μεγάλο συγγραφικό έργο πάνω στην ιστορία της ναυπηγικής. Επίσης, έχει εκπονήσει μεγάλο αριθμό σχεδιαστικών αποτυπώσεων και μελετών αποκατάστασης παραδοσιακών σκαφών. Συνεργάζεται με ναυτικά μουσεία και άλλους πολιτιστικούς φορείς σε ερευνητικά προγράμματα σχετικά με την ιστορία της ναυπηγικής. Το διάστημα 1988-1989 πραγματοποίησε την σχεδιαστική αποτύπωση της "Φανερωμένης".