Κατασκευή Νέας Κουπαστής

Αφού όλοι οι νομείς ανακατασκευάστηκαν, ξεκίνησε η κατασκευή του μπακαλάρη. Ο μπακαλάρης έχει ήδη κατασκευασθεί, προσαρμοσθεί με ανάλογα δόντια στους νομείς και τελικά έχει καρφωθεί σε αυτούς.

Σαλαμίνα, Μάρτιος 2000

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

Επόμενο στάδιο είναι η βαφή του μπακαλάρη με μίνιο.

Σαλαμίνα, Μάρτιος 2000

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Η βαφή του μπακαλάρη με μίνιο.

Σαλαμίνα, Μάρτιος 2000

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Η βαφή του μπακαλάρη με μίνιο.

Σαλαμίνα, Μάρτιος 2000

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Μετά την ολοκλήρωση του μπακαλάρη ξεκινά η κατασκευή των τάκων. Οι τάκοι εφαρμόζουν μεταξύ των νομέων, κάτω από τον μπακαλάρη, για μεγαλύτερη ενίσχυση των νομέων.

Σαλαμίνα, Μάρτιος 2000

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Μετά την ολοκλήρωση του μπακαλάρη ξεκινά η κατασκευή των τάκων. Οι τάκοι εφαρμόζουν μεταξύ των νομέων, κάτω από τον μπακαλάρη, για μεγαλύτερη ενίσχυση των νομέων.

Σαλαμίνα, Μάρτιος 2000

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Η εφαρμογή των τάκων μεταξύ των νομέων.

Σαλαμίνα, Μάρτιος 2000

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Η εφαρμογή των τάκων μεταξύ των νομέων.

Σαλαμίνα, Μάρτιος 2000

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Το στάδιο των τάκων σε αρκετά σκάφη δεν συναντάται, κρινόμενο ως μη απαραίτητο. Αντιθέτως, η γνώμη μου είναι ότι οι τάκοι συμβάλουν σημαντικά στην ενίσχυση όλης της κατασκευής.

Σαλαμίνα, Μάρτιος 2000

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Μετά την ολοκλήρωση της εφαρμογής των τάκων, αυτοί πλανίζονται μαζί με τον μπακαλάρη, ώστε να έρθουν πρόσωπο μαζί του.

Σαλαμίνα, Μάρτιος 2000

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

 

Επόμενο βήμα είναι να γεμίσουν τα κενά μεταξύ των νομέων, μπακαλάρη και τάκων. Εδώ χρησιμοποιήθηκε μείγμα από εποξική ρητίνη και πριονίδι, προερχόμενο από το πλάνισμα του μπακαλάρη και των τάκων.

Σαλαμίνα, Μάρτιος 2000

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Έτσι λοιπόν μετά το γέμισμα τους, νομείς, μπακαλάρης και τάκοι, γίνονται ένα σώμα.

Σαλαμίνα, Μάρτιος 2000

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Ακολουθεί τρίψιμο και βάψιμο με μίνιο.

Σαλαμίνα, Μάρτιος 2000

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Έχει ολοκληρωθεί το βάψιμο με μίνιο.

Σαλαμίνα, Μάρτιος 2000

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Μετά το μίνιο έπεται η βαφή με Primer Stoppani.

Σαλαμίνα, Μάρτιος 2000

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Μετά το μίνιο έπεται η βαφή με Primer Stoppani.

Σαλαμίνα, Μάρτιος 2000

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Δυο φθαρμένα μαδέρια του πετσώματος έχουν αφαιρεθεί για να αντικατασταθούν.

Σαλαμίνα, Μάρτιος 2000

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Έχει ήδη τοποθετηθεί το νέο μαδέρι, του πετσώματος, που λέγεται ασταριά, σε αντικατάσταση του παλαιού το οποίο αφαιρέθηκε με την παλαιά κουπαστή. Είναι και αυτό από ιρόκο.

Σαλαμίνα, Μάρτιος 2000

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Στοκάρονται τα καρφιά του νέου μαδεριού με εποξική ρητίνη, αφού προηγουμένως έχουν ζουμπαριστεί.

Σαλαμίνα, Μάρτιος 2000

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Παράλληλα με τις ανωτέρω εργασίες συμβαδίζει η προεργασία για το βάψιμο των εξάλων.

Σαλαμίνα, Μάρτιος 2000

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Αρχίζει η εφαρμογή του λούρου, επίσης από ιρόκο, από τους Δημήτρη Πράσινο, τον γιό του Γιάννη και τον Γιώργο Καραγιάννη.

Σαλαμίνα, Μάρτιος 2000

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Η τοποθέτηση του λούρου συνεχίζεται.

Σαλαμίνα, Μάρτιος 2000

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Ο λούρος είναι το μαδέρι το οποίο καρφώνεται στους νομείς, στον μπακαλάρη και στους τάκους. Έτσι όλα τα ξύλα δένονται μεταξύ τους.

Σαλαμίνα, Μάρτιος 2000

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Ο λούρος έχει ολοκληρωθεί.

Σαλαμίνα, Μάρτιος 2000

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Στοκάρονται τα καρφιά του λούρου με εποξική ρητίνη, αφού προηγουμένως έχουν ζουμπαριστεί.

Σαλαμίνα, Μάρτιος 2000

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Εδώ γίνεται αντιληπτή η μέχρι τώρα κατασκευή.
α) Στο μέσον ο μπακαλάρης, πιο ξανθό ξύλο. (πεύκο)
β) Στην εσωτερική πλευρά ο λούρος, πιο σκούρο ξύλο. (ιρόκο)
γ) Στην εξωτερική πλευρά το νέο μαδέρι του πετσώματος, πιο σκούρο ξύλο. (ιρόκο)
δ) Κάτω από τον μπακαλαρη (δεν φαίνονται στη φωτογραφία) οι τάκοι.

Όλα τα ανωτέρω ξύλα είναι καρφωμένα μεταξύ τους και δημιουργούν μια ενιαία στιβαρή κατασκευή. Επιπροσθέτως θα τοποθετηθεί το μαδέρι της κουπαστής το οποίο θα καρφωθεί στον μπακαλαρη, στον λούρο και στο μαδέρι του πετσώματος για να αποτελέσουν όλα μαζί την τελική ολοκληρωμένη κατασκευή της κουπαστής.

Σαλαμίνα, Μάρτιος 2000

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Η προεργασία για το βάψιμο των εξάλων συνεχίζεται.

Σαλαμίνα, Μάρτιος 2000

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Ένα τμήμα από τον παλιό λούρο της “Φανερωμένης” έχει νέα χρησιμότητα! Σταθεροποιεί την στήριξη της σκαλωσιάς η οποία χρησιμοποιείται για το βάψιμο του σκάφους.

Σαλαμίνα, Μάρτιος 2000

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Ο Γιώργος Καραγιάννης, στο ξυλουργείο του ναυπηγείου, ετοιμάζει τμήματα της κουπαστής.

Σαλαμίνα, Μάρτιος 2000

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Δυο μαδέρια της κουπαστής ενωμένα με παρέλα.

Σαλαμίνα, Μάρτιος 2000

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Τα δυο μαδέρια της κουπαστής πριν την τοποθέτηση τους.

Σαλαμίνα, Μάρτιος 2000

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Έχουν ξηλωθεί οι δυο πρόβολοι, των αγκυρών, προκειμένου να αντικατασταθούν. Παράλληλα η προεργασία για το βάψιμο των εξάλων συνεχίζεται.

Σαλαμίνα, Μάρτιος 2000

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Δίπλα στην “Φανερωμένη”, στο Ναυπηγείο Κουπετώρη στην Σαλαμίνα, δυο ενδιαφέροντα σκάφη. Δεξιά, ο "Αντώνιος Ζ" ένας σπάνιος Γατζάος (παραδοσιακός τύπος καϊκιού, κυρίως των νησιών του Ιονίου Πελάγους και της δυτικής Ηπειρωτικής Ελλάδος, ο οποίος σήμερα έχει σχεδόν εκλείψει. Τα σκάφη αυτά ήταν φορτηγά). Αριστερά το “Αγία Βαρβάρα” ένα ωραίο Τρεχαντήρι, ιδιοκτησίας τότε, του φίλου Γιώργου Σουγιουλτζή. 

Σαλαμίνα, Μάρτιος 2000

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Η εφαρμογή και τοποθέτηση της κουπαστής έχει ξεκινήσει.

Σαλαμίνα, Μάρτιος 2000

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Ο Γιάννης Πράσινος προετοιμάζοντας την ένωση με παρέλα για το επόμενο μαδέρι.

Σαλαμίνα, Μάρτιος 2000

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Η εφαρμογή και τοποθέτηση της κουπαστής συνεχίζεται.

Σαλαμίνα, Μάρτιος 2000

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Ο Γιώργος Καραγιάννης εφαρμόζοντας ένα ακόμα μαδέρι με παρέλα.

Σαλαμίνα, Μάρτιος 2000

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Ο Γιώργος Καραγιάννης ανοίγει τρύπες, στις οποίες θα τοποθετηθούν καρφιά για την στερέωση της κουπαστής.

Σαλαμίνα, Μάρτιος 2000

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Ο Γιάννης Πράσινος καρφώνει ένα μαδέρι της κουπαστής. Όλα τα καρφιά που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτό το έργο, τα είχα κάνει ειδική παραγγελία από την Αμερική γιατί τότε δεν υπήρχαν στην Ελλάδα. Ήταν ανοξείδωτα με εγκοπές.

Σαλαμίνα, Μάρτιος 2000

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

 

Ακολουθεί το ζουμπάρισμα των καρφιών.

Σαλαμίνα, Μάρτιος 2000

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

 

Οι δυο νέοι πρόβολοι, των αγκυρών, έχουν κατασκευασθεί και προσαρμόζονται στην πλώρη του καϊκιού, προκειμένου να τοποθετηθούν.

Σαλαμίνα, Μάρτιος 2000

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

 

Ο Ντίνος Γαϊτανιός ξεκινά, το βάψιμο του σκάφους με Primer Stoppani, αφού προηγουμένως έχει ολοκληρωθεί όλη η προεργασία με μίνιο, στοκάρισμα κ.λ.π.

Σαλαμίνα, Απρίλιος 2000

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Η κατασκευή και τοποθέτησης της κουπαστής έχει ολοκληρωθεί. Έχουν τοποθετηθεί ρούμποι και έχει προστεθεί το ζωνάρι της κουπαστής.

Σαλαμίνα, Απρίλιος 2000

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Λεπτομέρεια των ρούμπων.

Σαλαμίνα, Απρίλιος 2000

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Δίπλα στην “Φανερωμένη”, στο Ναυπηγείο Κουπετώρη ένα άλλο αξιόλογο σκάφος.

Ένα γνωστό Πέραμα, το “Ελένη Π”, το οποίο είχε την έδρα του για πολλά χρόνια στην Ύδρα, προσφέροντας τις υπηρεσίες του στο νησί ως φορτηγό.

Μετά τον παροπλισμό του πριν από μερικά χρόνια, αγοράστηκε από το Ιστορικό Αρχείο - Μουσείο Ύδρας, με στόχο να αποκατασταθεί και να επιστρέψει στο νησί ως πλωτό Μουσείο.

Δυστυχώς, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες της διευθύντριας του Μουσείου κυρίας Κωνσταντίνας Αδαμοπούλου, το έργο αυτό μέχρι σήμερα δεν έχει ακόμα υλοποιηθεί και όσο περνά ο χρόνος, ο στόχος αυτός απομακρύνεται.

Ο χρόνος είναι αδυσώπητος για την φθορά αυτού του ωραίου σκαριού.

Το σκάφος αυτό έχει κατασκευασθεί από τον μαστρο-Γιώργη Μυτηλιναίο, στη Σκιάθο, ο οποίος κατασκεύασε και την “Φανερωμένη”.
Το Nηολόγιο της “Ελένης” είναι : Ύδρα 167
Το Νηολόγιο της “Φανερωμένης” είναι : Ύδρα 177

Σαλαμίνα, Απρίλιος 2000

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

Primer Stoppani στη γάστρα και ψιλοστοκάρισμα.

Σαλαμίνα, Απρίλιος 2000

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Οι ξαρτόριζες έχουν τοποθετηθεί πίσω στην θέση τους. Ο Edwind σφίγγει τα σχοινιά στα καρπουζάκια.

Σαλαμίνα, Απρίλιος 2000

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Οι ρούμποι έχουν πλανιστεί και εν συνεχεία τρίβεται η κουπαστή.

Σαλαμίνα, Απρίλιος 2000

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Μια ένωση της κουπαστής με παρέλα, εδώ ολοκληρωμένη.

Σαλαμίνα, Απρίλιος 2000

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Ο αριστερός πρόβολος για την άγκυρα, έτοιμος να τοποθετηθεί στη θέση του.

Σαλαμίνα, Απρίλιος 2000

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Ο μάστρο-Σπύρος Κουπετώρης μαζί με τον Γιώργο Καραγιάννη, επανατοποθετούν ένα από τα καπόνια.

Σαλαμίνα, Απρίλιος 2000

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Τοποθετημένο καπόνι, λυπημένη “Ελένη”...

Σαλαμίνα, Απρίλιος 2000

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Βάψιμο με Primer Stoppani στην κουπαστή της αριστερής πάντας.

Σαλαμίνα, Απρίλιος 2000

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Ένα γλυκό κουταβάκι, η κόρη του Κόσμα, που της αρέσουν οι άγκυρες.

Σαλαμίνα, Απρίλιος 2000

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Ο Γιώργος Καραγιάννης ετοιμάζει τις υποδοχές στην κουπαστή, για να τοποθετηθούν τα κολωνάκια.

Σαλαμίνα, Απρίλιος 2000

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Γιώργος Καραγιάννης, μάστρο-Σπύρος Κουπετώρης και Δημήτρης Πράσινος τοποθετούν κολωνάκια. Ο Edwind βοηθάει.

Σαλαμίνα, Απρίλιος 2000

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Τα κολωνάκια τοποθετημένα.

Σαλαμίνα, Απρίλιος 2000

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Όλες οι εργασίες η μια μετά την άλλη ολοκληρώνονται…. Τοποθετούνται τα βάζα, καλό σημάδι! Είμαστε κοντά στο τέλος.

Σαλαμίνα, Απρίλιος 2000

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Η προπέλα και τα αξονικά βαμμένα με ειδικό υφαλόχρωμα.

Σαλαμίνα, Απρίλιος 2000

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Ο Νικήτας Πράσινος εφαρμόζει τον νέο προστατευτικό χάλκινο πάφιλα στην πλώρη.

Σαλαμίνα, Απρίλιος 2000

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Τελευταία ψιλοστοκαρισματάκια.

Σαλαμίνα, Απρίλιος 2000

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου