Κατακάρφωμα

Προστίθενται νέα καρφιά στα σανίδια του πετσώματος για να ενισχύσουν το δέσιμό τους με τους νομείς (στραβόξυλα) από την φθορά που έχουν υποστεί  τα παλαιά καρφιά λόγω οξείδωσης και στη συνέχεια τα νέα καρφιά ζουμπάρονται (πιέζονται) ώστε να εισχωρήσουν πιο βαθιά από την επιφάνεια του ξύλου. Εν συνεχεία βάφονται με μίνιο και στοκάρονται.