Η Σαμιοπούλα

 

Η ‘’Σαμιοπούλα’’ στο (Πέραμα) λίγο πριν την καθέλκυσή της, στις 27 Μαίου 1950. Διακρίνεται ο πατέρας μου μπροστά στο όνομα του σκάφους και πίσω, κρατώντας το σακάκι του, ο αδερφός του Γιώργος. Το σκάφος αυτό το είχε Ναυπηγήσει ο πατέρας μας στο Ναυπηγείο “Κούταλη” στο Πέραμα.

(Φωτογραφικό αρχείο Πέτρου Γ. Ρηγινού)

 

 

Η “Σαμιοπούλα’’ στο Πέραμα, αμέσως μετά την καθέλκυσή της, στις 27 Μαίου 1950.

(Φωτογραφικό αρχείο Πέτρου Γ. Ρηγινού)