Η Μεταφορά των Κορμών από τη Λέσβο

 

Οι κορμοί από τη Λέσβο έχουν έρθει με φορτηγό στη Γλυφάδα, στην γλίστρα της 4ης Μαρίνας, προκειμένου να ριχτούν στη θάλασσα.

Γλυφάδα, Ιανουάριος 1988

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)
Οι κορμοί περιμένουν να ξεφορτωθούν...

Γλυφάδα, Ιανουάριος 1988

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)