Η Διαδικασία Κατασκευής των Σπιραγίων

Πρυμιού και Μικρού Πλωριού
 
Η αρχή της κατασκευής του πρυμνιού σπιράγιου στο εργαστήριο του μάστρο-Πάχου.

Πέραμα, Άνοιξη 1987

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)
Η αρχή της κατασκευής του πρυμνιού σπιράγιου στο εργαστήριο του μάστρο-Πάχου.

Πέραμα, Άνοιξη 1987

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)
Η κατασκευή του σπιράγιου έχει προχωρήσει, τα καμάρια έχουν ήδη ολοκληρωθεί και αρχίζουν να τοποθετούνται τα πηχάκια. Τα πηχάκια αυτά φαίνονται από το εσωτερικό του σκάφους και αποτελούν το ορατό μέρος της οροφής του σπιράγιου. Είναι δε ραμποτέ.

Πέραμα, Άνοιξη 1987

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)
Η κατασκευή του σπιράγιου έχει προχωρήσει, τα καμάρια έχουν ήδη ολοκληρωθεί και αρχίζουν να τοποθετούνται τα πηχάκια. Τα πηχάκια αυτά φαίνονται από το εσωτερικό του σκάφους και αποτελούν το ορατό μέρος της οροφής του σπιράγιου. Είναι δε ραμποτέ.

Πέραμα, Άνοιξη 1987

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)
Τα πηχάκια προχωρούν.

Πέραμα, Άνοιξη 1987

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)
Εδώ πρόκειται να κοπεί για να δημιουργηθεί άνοιγμα. Το κομμένο τμήμα θα χρησιμοποιηθεί για πορτάκι.

Πέραμα, Άνοιξη 1987

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)
Το μικρό πλωριό σπιράγιο. Ο μάστρο-Πάχος ο νεότερος, μαθαίνοντας την τέχνη.

Πέραμα, Άνοιξη 1987

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)
Το μικρό πλωριό σπιράγιο. Ο μάστρο-Πάχος ο νεότερος, μαθαίνοντας την τέχνη.

Πέραμα, Άνοιξη 1987

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)
Μετά την κατασκευή τους, τα σπιράγια, πρυμιό και μικρό πλωριό μεταφέρονται από το εργαστήριο του μάστρο-Πάχου στην 4η Μαρίνα Γλυφάδας, όπου ελιμενίζεται η “Φανερωμένη”.

Πέραμα, Ιούνιος 1987

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)
Ο γερανός ετοιμάζεται να σηκώσει το σπιράγιο προκειμένου να τοποθετηθεί στο καϊκι.

Γλυφάδα, Ιούνιος 1987

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)
Η εφαρμογή του πρυμιού σπιράγιου στην “Φανερωμένη” γίνεται από τον μάστρο-Πάχο και τον γιο του Γιώργο.

Γλυφάδα, Ιούνιος 1987

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)
Η εφαρμογή του πρυμιού σπιράγιου στην “Φανερωμένη” γίνεται από τον μάστρο-Πάχο και τον γιο του Γιώργο.

Γλυφάδα, Ιούνιος 1987

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 
Το μικρό πλωριό σπιράγιο τοποθετημένο στην θέση του.

Γλυφάδα, Ιούνιος 1987

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)
Το βάψιμο των σπιράγιων μετά την τοποθέτησή τους.

Γλυφάδα, Ιούνιος 1987

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)
Το βάψιμο των σπιράγιων μετά την τοποθέτησή τους.

Γλυφάδα, Ιούνιος 1987

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)
Το βάψιμο των σπιράγιων μετά την τοποθέτησή τους.

Γλυφάδα, Ιούνιος 1987

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)
Η διαδικασία του βαψίματος σε πιο προχωρημένο στάδιο.

Γλυφάδα, Ιούνιος 1987

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)
Η διαδικασία του βαψίματος κοντεύει να ολοκληρωθεί.

Γλυφάδα, Ιούνιος 1987

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)
Λεπτομέρεια από τους βαμένους νταμπλάδες.

Γλυφάδα, Ιούνιος 1987

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)
Το μικρό πλωριό σπιράγιο έτοιμο!

Γλυφάδα, Ιούνιος 1987

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)