Η Αφαίρεση της Παλιάς Γέφυρας

 

Η παλιά γέφυρα λίγο πριν ξηλωθεί.

Πέραμα, Απρίλιος 1987

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Η γέφυρα σηκώνεται σταδιακά με γερανό.

Πέραμα, Απρίλιος 1987

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Η γέφυρα στον αέρα.

Πέραμα, Απρίλιος 1987

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Η γέφυρα στον αέρα.

Πέραμα, Απρίλιος 1987

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)