Φωτιά

Tο ξύλινο κουφάρι καίγεται με καμινέτο, ώστε να σκοτωθούν οποιοιδήποτε μικροοργανισμοί έχουν εισχωρήσει στο ξύλο και να αφαιρεθούν όλα τα παλιά χρώματα και οι στόκοι.

 

Η “Φανερωμένη” αμέσως μετά τη φωτιά.

Πέραμα, Μάρτιος 1987

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Αμέσως μετά τη φωτιά, στο ναυπηγείο Χαλκίτη, διακρίνεται ο κύριος Χαλκίτης.

Πέραμα, Μάρτιος 1987

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)