Φανούρης Βασιλείου

Ο Φανούρης Βασιλείου, ο πρώτος ιδιοκτήτης της “Φανερωμένης”, ήταν εκείνος που τη ναυπήγησε στον ονομαστό για την εποχή καραβομαραγκό Γιώργη Μυτηλιναίο στη Σκιάθο. Το καινούργιο του καΐκι, ο Φανούρης από τον Αγ. Γιάννη του Πηλίου, το βαφτίζει "Φανερωμένη". Αν και έχω προσπαθήσει να τον γνωρίσω, μέχρι σήμερα δεν τα έχω καταφέρει. Παρόλα αυτά, έχω γνωρίσει την κόρη του.