Εμμανουήλ Β. Ρηγινός

 

Ο πατέρας μας Εμμανουήλ Β. Ρηγινός, κατασκευάζοντας το μωλάκι στον Κόκκινο Βράχο.

(Φωτογραφικό αρχείο Πέτρου Γ. Ρηγινού)