Η εγκατάσταση της γεννήτριας Onan

Η γεννήτρια ΟΝΑΝ έχει έρθει στη Γλυφάδα, στην 4η Μαρίνα, προκειμένου να εγκατασταθεί στην “Φανερωμένη”.

Γλυφάδα, Απρίλιος 1991

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

Ο γερανός σηκώνει τη γεννήτρια, προκειμένου να τοποθετηθεί στην “Φανερωμένη”.

Γλυφάδα, Απρίλιος 1991

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Ο γερανός σηκώνει τη γεννήτρια, προκειμένου να τοποθετηθεί στην “Φανερωμένη”.

Γλυφάδα, Απρίλιος 1991

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Λίγο πριν την τοποθέτηση της γεννήτριας στην “Φανερωμένη”.

Γλυφάδα, Απρίλιος 1991

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Ήδη έχει τοποθετηθεί η βάση της ΟΝΑΝ στο μηχανοστάσιο της “Φανερωμένης”.

Γλυφάδα, Απρίλιος 1991

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Ο κυρ-Αντώνης Μπεκατώρος μαζί με τον Reynaldo την κατευθύνουν στο μηχανοστάσιο.

Γλυφάδα, Απρίλιος 1991

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Η ΟΝΑΝ σχεδόν στο μηχανοστάσιο της “Φανερωμένης”.

Γλυφάδα, Απρίλιος 1991

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Η ΟΝΑΝ σχεδόν στο μηχανοστάσιο της “Φανερωμένης”.

Γλυφάδα, Απρίλιος 1991

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Λίγο ακόμα…..

Γλυφάδα, Απρίλιος 1991

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

 

Η εγκατάσταση της ΟΝΑΝ έχει πλέον ολοκληρωθεί!

Γλυφάδα, Απρίλιος 1991

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Ο κυρ Αντώνης Μπεκατώρος, πανευτυχής, μετά την επιτυχή εγκατάσταση της γεννήτριας ΟΝΑΝ.

Γλυφάδα, Απρίλιος 1991

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)