Μπακαλάρης

Ο μπακαλάρης είναι το ξύλο που βρίσκεται κάτω από την κουπαστή καθ’ όλο το μήκος της. Έχει το ίδιο πάχος με τους νομείς (στραβόξυλα) και έχει δόντια (εγκοπές) τα οποία θηλυκώνουν στους νομείς. Αφού προσαρμοσθεί και καρφωθεί ο μπακαλάρης στους νομείς, εν συνεχεία επάνω στον μπακαλάρη καρφώνεται η κουπαστή. Δεν έχουν όλα τα σκάφη μπακαλάρη, σε αυτή την περίπτωση η κουπαστή είναι κατευθείαν καρφωμένη στους νομείς.

Δείτε σχετική φωτογραφία.

 

Ο νέος μπακαλάρης της “Φανερωμένης”. Έχει προσαρμοσθεί με ανάλογα δόντια στους νομείς και έχει καρφωθεί σε αυτούς.

Σαλαμίνα, Μάρτιος 2000

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)