Ανακατασκευή Νομέων

Αρκετοί από τους νομείς στην απόληξή τους δεν είναι σε καλή κατάσταση...

Ν. Σαλαμίνα, Φεβρουάριος 2000

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

Ορισμένοι μάλιστα είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση και δημιουργείται προβληματισμός για το δέον γενέσθαι. Μετά από πολλή σκέψη και συζητήσεις με το ναυπηγείο και άλλους ειδικούς, κατέληξα ότι η πιο ενδεδειγμένη λύση, θα ήταν οι νομείς να ανακατασκευαστούν στο σημείο της απόληξής τους με εποξική ρητίνη.

Ν. Σαλαμίνα, Φεβρουάριος 2000

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Στο έργο αυτό με βοήθησε καθοριστικά ο φίλος μου Βασίλης Ζαϊρόπουλος. Εδώ, τρίβει με συρματόβουρτσα έναν παλιό νομέα στον οποίο εν συνεχεία θα γίνει επεξεργασία με εποξική ρητίνη.

Ν. Σαλαμίνα, Φεβρουάριος 2000

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Προετοιμασία ενός νομέα, για το κτίσιμό του με εποξική ρητίνη.

Ν. Σαλαμίνα, Φεβρουάριος 2000

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Ο Edwind ξεκινά την διαδικασία της εποξικής ρητίνης.

Ν. Σαλαμίνα, Φεβρουάριος 2000

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Γέμισμα με μείγμα εποξικής ρητίνης και ειδικού ρινίσματος.

Ν. Σαλαμίνα, Φεβρουάριος 2000

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Ο νομέας έχει γεμίσει με το μείγμα εποξικής ρητίνης και ειδικού ρινίσματος.

Ν. Σαλαμίνα, Φεβρουάριος 2000

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)

 

 

Εδώ ένας άλλος νομέας. Σε αυτή την περίπτωση, λόγω μεγαλύτερης φθοράς και μεγαλύτερου κενού, έχουν προστεθεί κομματάκια ξύλου για γέμισμα εκτός του μείγματος εποξικής ρητίνης και ειδικού ρινίσματος.

Ν. Σαλαμίνα, Φεβρουάριος 2000

(Φωτογραφικό αρχείο Νίκου Ε. Ρηγινού)